Guyabano para sa Acidic

Ang guyabano (soursop) ay isang prutas na may maraming potensyal na benepisyo para sa kalusugan, ngunit ito ay isang prutas na may asim. Maaaring may mga tao na may acid reflux o hyperacidity na naghahanap ng mga prutas o pagkain na maaring magdulot ng pagsusuka, pananakit ng sikmura, o pagtaas ng acidity sa tiyan.

Tanglad Gamot sa Highblood

Ang tanglad, o lemongrass sa Ingles, ay isang halamang gamot na may ilang mga potensyal na benepisyo para sa kalusugan, subalit wala itong tiyak na epekto sa pagkontrol ng high blood pressure (highblood). Ang lemongrass ay karaniwang ginagamit para sa pagpapasarap ng mga pagkain at sa aromaterapiya.