Oregano sa Baby Benefits : Pwede ba sa baby ang Oregano?

Spread the love

Bagamat hindi karaniwang inirerekomenda ang oregano para sa mga sanggol dahil sa kanilang sensitibong katawan, may mga potensyal na benepisyo ito kapag ginagamit nang may pag-iingat at sa ilalim ng patnubay ng isang propesyonal sa kalusugan. Narito ang ilang mga potensyal na benepisyo ng oregano para sa mga sanggol.

Mga Katangian na Antibacterial

Ang oregano ay naglalaman ng mga sangkap tulad ng carvacrol at thymol, na may natural na mga katangian na antibacterial. Maaring makatulong ito sa proteksyon laban sa mga impeksiyon mula sa mga bacteria.

Tulong sa Pagtunaw

Ipinakikilala ng ilang magulang ang oregano sa diyeta ng kanilang sanggol bilang isang pampalasa, at maaaring magdulot ito ng mga benepisyo sa pagtunaw. Maari itong makatulong sa pagtunaw ng ilang mga pagkain at makatulong sa pagpapabawas ng pag-iritasyon sa tiyan.

Suporta sa Immune System

Ang oregano ay naglalaman ng mga antioxidants na maaaring magbigay suporta sa immune system. Ang malusog na immune system ay mahalaga para sa mga sanggol, lalo na’t sila ay nagpapalakas pa ng kanilang resistensya sa kanilang unang mga taon.

Kalusugan ng Respiratory

Ang mga anti-inflammatory na katangian ng oregano ay maaaring makatulong sa kalusugan ng respiratory. Ito ay maaaring makatulong sa mga sanggol na may mild na pangangalay o ubo.

Pampalasa

Ang pagpapakilala ng iba’t-ibang lasa sa kanilang panlasa habang maaga ay maaaring makatulong sa pagbuo ng kanilang mga paboritong lasa at sa pag-encourage sa kanila na mahalin ang iba’t-ibang uri ng pagkain sa paglaki.

Oregano 20 pcs Tea Bag Organic 100 % Natural/ Pure

Mahalaga ring tandaan na ang anumang pagpapakilala ng bagong pagkain o halaman sa diyeta ng sanggol ay dapat gawin nang may pag-iingat at sa wastong dami. Narito ang ilang mga mahalagang aspeto:

Edad – Huwag bigyan ng oregano o anumang bagong pagkain ang sanggol hanggang sa kanilang sapat na edad para sa mga solidong pagkain. Sundan ang mga tagubilin ng iyong pediatrician ukol kung kailan maaaring simulan ang mga solidong pagkain. Ayon sa mga suhestyon ng mga kilalang sites, 6 months pataas lamang pwedeng ibigay ang oregano sa baby.

Dosage – Gamitin ang oregano ng may karampatang dami at huwag gamitin nang sobra-sobra. Maliit na dami lang ang kailangan, at iwasan ang sobrang paggamit.

Alerhiya – Maging maingat sa anumang senyales ng alerhiya o hindi karaniwang reaksyon. Kung makakita ng mga kakaibang sintomas pagkatapos ng pagpapakilala ng oregano, mag-consult agad sa pediatrician.

Konsultahin ang Propesyonal sa Kalusugan – Bago ipakilala ang oregano o anumang bagong pagkain o halaman sa diyeta ng sanggol, maaring magtanong muna sa iyong pediatrician o propesyonal sa kalusugan para sa gabay ukol dito.

Italian Oregano Culinary live Plant

Sa buod, maaaring magkaruon ng mga benepisyo ang oregano para sa mga sanggol kapag ito ay ginamit nang may kahinahunan at sa tamang dami. Gayunpaman, palaging ilagay sa unahan ang kalusugan at kapakanan ng sanggol, at kumonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan para sa gabay ukol sa pagpapakilala ng mga bagong pagkain o halaman sa kanilang diyeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *