Halamang Gamot Pantaboy ng mga Langaw

Spread the love

Mayroong ilang halamang pantaboy ng mga langaw na maaari mong subukan sa iyong bahay o hardin.

Narito ang ilan sa mga halamang ito:

Lemongrass (Tanglad)

Ang tanglad ay may natural na pabango na maaring magdulot ng repelente para sa langaw. Maaari mong ilagay ang mga piraso nito sa mga sulok ng iyong bahay o hardin.

Lavender

Ang lavender ay hindi lamang magandang halaman para sa mga hardin, ito rin ay may nakakarelaks na amoy at maaaring magdulot ng pabango para sa langaw. Maaari mo itong itanim sa mga paso o saksakan sa labas ng iyong bahay.

Peppermint (Yerba Buena)

Ang halamang yerba buena ay may amoy na hindi gusto ng mga langaw. Ito ay maaaring itanim sa mga paso o kahit sa mga pots sa loob ng bahay.

Basil (Balansuelas)

Ang halamang basil ay may mabango at masarap na amoy, na maaaring magdulot ng repelente para sa mga langaw. Maaari mo itong ilagay sa loob o labas ng bahay.

Rosemary

Ang halamang rosemary ay may mabango at pampabango na amoy. Ito ay maaaring magdulot ng proteksyon laban sa mga langaw sa iyong bahay o hardin.

Mint (Mentha)

Ang mga uri ng menta tulad ng spearmint at peppermint ay may amoy na ayaw ng mga langaw. Maaari mo itong itanim sa mga paso o pots sa bahay o hardin.

Catnip (Gatas-gatas)

Ang catnip ay kilala rin na makapagpapalayo sa mga langaw. Subukan itanim ito sa mga paso o pots sa iyong hardin.

Marigold (Maligolda)

Ang mga halamang marigold ay may mabango at makulay na mga bulaklak na maaring magdulot ng proteksyon laban sa mga langaw.

Citronella

Ang citronella ay kilala na pampabango at pangontra sa mga insekto, kabilang ang mga langaw. Maaari mong gamitin ang citronella candles o magtanim ng citronella plant sa iyong hardin.

Tandaan na ang epekto ng mga halamang ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa lugar at kondisyon ng iyong bahay o hardin. Maaari mo rin subukan ang ilang natural na langaw repellent sprays na gawa sa mga essential oil tulad ng lavender, citronella, o peppermint para dagdagan ang proteksyon mo laban sa mga langaw.

Paano nakakatulong ang Halaman para Pantaboy sa mga Insekto


Ang mga halamang pantaboy para sa mga insekto ay may mga natural na katangian na maaaring makatulong sa pagtataboy o pagsugpo sa mga insekto sa iyong bahay o hardin. Narito ang ilang mga paraan kung paano nakakatulong ang mga halamang ito:

Pabango at Repelente

Maraming mga halaman, tulad ng mint, basil, citronella, at lavender, ay may mabango at makapagpapalayo sa mga insekto. Ang amoy ng mga halamang ito ay maaaring maging hadlang sa mga insekto tulad ng langaw, lamok, at iba pang mga pesteng lumilipad.

Lason o Toxin

May ilang halamang mayroong mga lason o toxins, tulad ng neem tree (lilang), na maaaring makasugpo sa mga insekto. Ang mga kemikal na ito ay natural at maaaring makasira sa mga sistema ng katawan ng mga pesteng insekto.

Housing para sa mga Natural na Kalaban

Ang ilang mga halaman ay maaaring magdulot ng pugad para sa mga natural na mga kaaway ng mga pesteng insekto. Halimbawa, ang mga halamang perennials tulad ng dill at fennel ay maaring maging host plant para sa mga parasitikong insekto na pumapatay sa mga pesteng lumilipad.

Pagkain para sa mga Predatory Insekto

Ang ilang mga halaman ay maaaring magdulot ng pagkain para sa mga predatory na insekto, tulad ng mga ladybugs, na nagpapakain ng mga pesteng insekto.

Pagganap ng Repelente

Ang ilang mga halaman, tulad ng citronella, ay maaaring gawing ingredient sa mga repelente laban sa mga lamok at mga langaw.

Estetika

Ang pagkakaroon ng halaman sa iyong hardin na may mabango at magandang mga bulaklak ay maaring makaganda ng iyong hardin at bahay.

Natural na Alternatibo sa Pestisidyo

Ang paggamit ng halaman bilang pamamaraan ng pagtataboy ng mga insekto ay maaaring magbawas ng pangangailangan sa kemikal na pestisidyo, na maaaring hindi makabuti sa kalusugan at kalikasan.

Ito ay ilan lamang sa mga paraan kung paano nakakatulong ang mga halamang pantaboy para sa mga insekto. Gayunpaman, mahalaga rin na tandaan na ang mga halamang ito ay hindi perpekto at maaaring hindi sapat na proteksyon laban sa mga malubhang infestasyon ng insekto.

Kailangan pa rin ng iba’t-ibang pamamaraan ng pamamahala ng mga pesteng insekto depende sa kalagayan at pangangailangan ng iyong bahay o hardin.

PLEMEX Vitex Negundo L. Lagundi Leaf 300mg/5ml Syrup for Kids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *